duurzaam vanzelfsprekend!?


         

 

Vandaag, 29 juli 2019, hebben we met ons allen op deze planeet alle voedsel en natuurlijke hulpbronnen opgebruikt die de aarde in een jaar kan voortbrengen.                          Het is Earth Overshoot Day: ‘Overschrijdingsdag’.         Van vandaag af teren we de rest van het jaar op de reserves die de aarde nog heeft.

Download
Vandaag 31-07-2019 "Earth Overshoot Day" - ‘Overschrijdingsdag’
Vandaag Earth Overshoot Day -Overschrijd
Adobe Acrobat document 613.3 KB

Agenda


02-09-2019  - Vergadering Werkgroep Duurzaamheid, 20.00 u.  (vergaderadres; de Kluyver))  

05-10-2019  -  GroeneKerkendag 2019 - Dominicanenklooster te Zwolle -                        

20-10-2019   -   Micha-Zondag (zie bericht aan predikanten Hervormde Gemeente Ede, hieronder)

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Download
UITNODIGING "GROENE-KERKENDAG 2019"
GroeneKerkendag 2019 - Dominicanenklooster te Zwolle

WE HOPEN HIER MET MEERDERE PERSONEN NAAR TOE TE GAAN.
GA JE MEE? >>>> DuurzaamheidHervormdEde@hotmail.com
Uitnodiging GroeneKerkendag 2019.pdf
Adobe Acrobat document 752.8 KB

            Inleveren lege Cartridges en Toners – ten behoeve van “Goed Doel”.

  

In de hal van kerkgebouw Emmaüs (Kleopasgemeente) staat sinds enige tijd een inlever-box voor het inleveren van lege cartridge/toners en oude mobiele telefoontoestellen.

Deze inlever-boxen staat binnenkort ook bij; de “Winkel van Sinkel” en wellicht in       de hal van onze andere kerkgebouwen.

De inlever-boxen staan daar / leveren geld op / ten behoeve van de Christelijke Stichting Help Oost-Europa.   

 “Duurzaamheid voor een Goed Doel”.     Maak er gebruik van!

 

 

 

 

* Inleverbox lege cartridges / toners en oude mobiele telefoontoestellen.


Micha-zondag

Download
Micha-Zondag 2019
Informatie en verzoek, c.q. suggesties, m.b.t. Micha-Zondag 2019, predikanten Hervormd Ede.
Bericht predikanten Hervormde gemeente E
Adobe Acrobat document 497.1 KB
Download
Micha-zondag 2018 - Kleopasgemeente (verslag)
Info Micha-zondag 2018 Kleopasgemeente.p
Adobe Acrobat document 498.7 KB


Eén jaar 128 zonnepanelen op gebouw Rehoboth van Hervormde Kerk Ede (PKN)

In de eerste week van juni 2018 werden 128 zonnepanelen geplaatst op gebouw Rehoboth, het kantoor en zalencentrum van onze Hervormde kerk in Ede-centrum. In een jaar tijd werd hiermee 35.000 kWh opgewekt.  Dit duurzame initiatief leverde reeds circa € 1.000,- netto besparing op! Rehoboth is hiermee, wat elektra betreft, zelfvoorzienend en m.b.t. Duurzaamheid een voorbeeld voor andere gebouwen. De panelen werden geplaatst door Nieuwkerk Consultancy.                         Er worden plannen gemaakt om ook andere kerkgebouwen en pastorieën, voor zover mogelijk, te voorzien van zonnepanelen.

* De stroomopbrengst van de "Rehoboth-panelen" kan actueel worden gevolgd via de link:


Kort verslag avond Werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede

Op maandagavond 27 november j.l. organiseerde de Werkgroep een avond over Duurzaamheid in de omgang met de Schepping en onze medeschepselen.

Voorzitter Arie van den Andel opende de avond.

De rest van de avond werd geleid door Alfred Slomp met zijn presentatie; “God in de supermarkt.”

“Hoe kan ik, als christen, zelfs met mijn consumptiegedrag in de supermarkt, rekening houden met dat wat onze Schepper van ons vraagt?”

Enkele items die daarbij aan de orde kwamen waren;

-        We produceren voedsel voor 10 miljard mensen. Er wordt onvoorstelbaar veel voedsel weggegooid. We leven op aarde met 7 miljard mensen, waarvan er 1 miljard te weinig te eten hebben.

-        Voor de productie van haast alle chocolade wordt gebruik gemaakt (kind)slaven.

-        Ethische onderwerpen die wij terecht belangrijk vinden, zoals b.v. huwelijk en seksualiteit, komen in de Bijbel enkele 10 tallen keren aan de orde. Er staan echter meer dan 2000 teksten in de Bijbel die gaan over (het doen van ) Gerechtigheid en Barmhartigheid, ook in de omgang met God’s Schepping en onze medeschepselen!

-        God haat het niet voegen van daden bij woorden.

Het was een boeiende, ontdekkende, avond die bezocht werd door meer dan 50 personen.

En … op deze avond werd in zalencentrum Rehoboth voor de eerste keer “duurzame” koffie geschonken die, volgens de bezoekers, ook nog een heerlijk smaakte.


Download
Diaconale Nieuwsflits Hervormde gemeente Ede (PKN) - oktober 2018
Duurzaamheid heeft niet als eerste te maken met grote kosten of ingewikkelde theorieën.
Duurzaamheid begint met "de knop van ons denken" omzetten!
Aldus deze diaconale Nieuwsflits.
Diaconale Nieuwsflits Hervormd (PKN) Ede
Adobe Acrobat document 3.7 MB

Over ons

De Werkgroep Duurzaamheid is ingesteld door de Algemene kerkenraad van Hervormde gemeente Ede.   Dit n.a.v.  het hoofdstuk Duurzaamheid opgenomen in Beleidsplan 2016-2020.

 

Wat we doen

Stimuleren aandacht voor "Duurzaamheid" binnen de Hervormde Gemeente Ede.

Contact

Zie contactpagina;  

      (14) CONTACT

 

Wie zijn we

Werkgroepleden:

M. (Marnix)  Balke (voorz.)

     *Ark-gemeente

G. (Gert) v.d. Beek (secr.)

     *Bethelkerkgemeente    

E. (Ephraima) de Kluijver

    *Kleopas-gemeente

W. (Wim) v. Sponsen

    *Nieuwekerk-gemeente

M. (Marcel) Nieuwkerk 

    *Oudekerk-gemeente  

A.M. (Tinus) Hoogendoorn

     *Kleopas-gemeente

VACATURE

      *Sionkerk-gemeente  _________________________________________________

A.M. (Arie) v.d. Andel       *contactpers. Alg.kerkenraad

Opmerkelijk

"We produceren voedsel voor 10 miljard mensen.  We leven op aarde met 7 miljard mensen, waarvan er 1 miljard te weinig te eten hebben." (Wereldbank)

 

"Met betrekking tot Diaconaat bevindt Duurzaamheid zich op gelijkwaardig niveau met de Zorg  voor - en het Omzien naar - de medemens." (Beleidsplan Hervormde gemeente Ede)

 


Download
Powerpoint - WerkgroepDuurzaamheid (19-0
Adobe Acrobat document 1.7 MB

presentatie Werkgroep Duurzaamheid-Hervormd-Ede         (met actuele Balans  "Duurzaamheid-Hervormd-Ede")nieuws - actueel


 

Een los-vast netwerk van zo’n dertig geleerden, allen gepensioneerd, bijna allen ingenieur en onmiskenbaar met invloed, strijdt tegen de huidige klimaatkoers. Wat drijft hen? En snijdt hun kritiek hout? Vier beweringen onder de loep.

                                                       Wat is Waar??

Download
Senioren tegen klimaatgekte - ND 18-02-2
Adobe Acrobat document 608.1 KB

Download
Draaiboek Opschoondag 2019
“Draaiboek deelname (Landelijke) Opschoondag 2019.”
Maak je wijkgemeente/kerk/groep er enthousiast voor!!
* Het wordt zeer gewaardeerd in de wijk.
* Het is een bindend element in je wijkgemeente (jong en ouder, samenwerkend).
* Gewoon ook erg gezellig! (spreek uit ervaring)
* Je kan er zelfs de plaatselijke en/of landelijke pers mee halen 😉
Opschoondag 2019 (Draaiboek 2019).pdf
Adobe Acrobat document 788.2 KB

"GROENE" INITIATIEVEN PER WIJKGEMEENTE


Download
"Groene initiatieven per wijkgemeente - Hervormde gemeente Ede (PKN)
“GROENE” initiatieven wijkgemeenten Herv
Adobe Acrobat document 988.2 KB

"Groene initiatieven in de afzonderlijke 6 wijkgemeenten - Hervormde gemeente Ede (PKN),

* Opschoonactie wijk, * Kledingactie, * Actie "Naar de kerk op de Fiets", * " Wandelingen in de wijk", * "Groene"infoavonden", ect. etc.


Download
Naar de kerk, beter op de fiets, dan vervuil je niets!
Naar de kerk? Beter op de fiets!
Gelukkig gaan in Ede nog veel mensen naar de kerk. Dat is ook te zien aan de vele auto’s die tijdens de kerkdiensten rond onze kerkgebouwen staan geparkeerd.
Omwonenden zijn er niet blij mee.
Als het even mogelijk is dan is lopen of fietsen naar de kerk; Gezonder, we sparen het Milieu en geven ook daarmee een Getuigenis af.
Naar de kerk op de fiets (site).pdf
Adobe Acrobat document 303.2 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
KEER TERUG NAAR DE EENVOUD! "Snijden in de Nachtwacht!"
Messentrekkers bij de Nachtwacht …..
Een paar prangende vragen aan geloofsgenoten [Koos Noppen, o.a. hoofd communicatie IZB]
Wekelijks bezoek ik kerkdiensten die beginnen met het votum: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen.’ Steeds vaker beleef ik die liturgische formulering niet als de beoogde bemoedigende proclamatie (Jonker, 143-144), maar als een woord dat ons diep-schuldig doet staan. Want als God zo hartstochtelijk trouw blijft aan zijn schepping, onderdeel van ‘het werk van zijn handen’, waarom laten wij het op ditzelfde punt dan zo vaak, zo massaal en zo schromelijk afweten?
Brochure - Keer terug naar de eenvoud.pd
Adobe Acrobat document 780.6 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Verslag Schoonmaakactie Rietkampen Ede (2018)
Ook dit jaar was de Schoonmaakactie in de wijk Rietkampen, uitgevoerd door leden van de Kleopasgemeente, weer een succes.
Meerdere organisaties deden op deze dag ook in Ede mee.
Totaal werd op deze landelijke ``Opruimdag`` in Ede, door 270 mensen, 60 m3 afval verzameld.
Verslag Schoonmaakactie 2018.pdf
Adobe Acrobat document 402.3 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Korte impressie "GemeenteOnderwegAvond" Oude-Kerkgemeente.
Gemeente Onderweg avond Oude Kerk Ede.pd
Adobe Acrobat document 438.2 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Checklist Duurzaamheid (Micha)
Checklist Duurzaamheid (Micha)).pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB