duurzaam vanzelfsprekend!?


          * Ernstig vervuilde aarde (Schepping)    * Ruim 45 miljoen (kind)slaven op de wereld.

 *  Als er niets veranderd hebben we in 2050 meer plastic dan vis in onze zeeën.”

                                                      Kan ik daar wat aan doen??    


Agenda


20-05-2019     - Vergadering Werkgroep Duurzaamheid, 20.00 u.  (overleg met C.v.K)  

17-06-2019     - Vergadering Werkgroep Duurzaamheid, 20.00 u.  (vergaderadres; de Kluyver))  

05-10-2019     -  GroeneKerkendag 2019 - Dominicanenklooster te Zwolle -  (zie UITNODIGING hieronder)

20-10-2019     -   Micha-Zondag   (zie bericht 2018 aan predikanten Hervormde Gemeente Ede, hieronder)

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


Download
UITNODIGING "GROENE-KERKENDAG"
GroeneKerkendag 2019 - Dominicanenklooster te Zwolle

WE HOPEN HIER MET MEERDERE PERSONEN NAAR TOE TE GAAN.
GA JE MEE? MELD JE AAN! >>>> DuurzaamheidHervormdEde@hotmail.com
Uitnodiging GroeneKerkendag 2019.pdf
Adobe Acrobat document 752.8 KB


Micha-zondag

Download
Micha-zondag 2018 - Bericht predikanten Hervormde Gemeente Ede
Informatie en verzoek, c.q. suggesties, m.b.t. Micha-Zondag 2018, gericht predikanten Hervormde Gemeente Ede.
Bericht predikanten Hervormde gemeente E
Adobe Acrobat document 506.9 KB
Download
Micha-zondag 2018 - Kleopasgemeente (verslag)
Info Micha-zondag 2018 Kleopasgemeente.p
Adobe Acrobat document 498.7 KB


Kort verslag avond Werkgroep Duurzaamheid Hervormd Ede

Op maandagavond 27 november j.l. organiseerde de Werkgroep een avond over Duurzaamheid in de omgang met de Schepping en onze medeschepselen.

Voorzitter Arie van den Andel opende de avond.

De rest van de avond werd geleid door Alfred Slomp met zijn presentatie; “God in de supermarkt.”

“Hoe kan ik, als christen, zelfs met mijn consumptiegedrag in de supermarkt, rekening houden met dat wat onze Schepper van ons vraagt?”

Enkele items die daarbij aan de orde kwamen waren;

-        We produceren voedsel voor 10 miljard mensen. Er wordt onvoorstelbaar veel voedsel weggegooid. We leven op aarde met 7 miljard mensen, waarvan er 1 miljard te weinig te eten hebben.

-        Voor de productie van haast alle chocolade wordt gebruik gemaakt (kind)slaven.

-        Ethische onderwerpen die wij terecht belangrijk vinden, zoals b.v. huwelijk en seksualiteit, komen in de Bijbel enkele 10 tallen keren aan de orde. Er staan echter meer dan 2000 teksten in de Bijbel die gaan over (het doen van ) Gerechtigheid en Barmhartigheid, ook in de omgang met God’s Schepping en onze medeschepselen!

-        God haat het niet voegen van daden bij woorden.

Het was een boeiende, ontdekkende, avond die bezocht werd door meer dan 50 personen.

En … op deze avond werd in zalencentrum Rehoboth voor de eerste keer “duurzame” koffie geschonken die, volgens de bezoekers, ook nog een heerlijk smaakte.

Voor meer informatie, zie de website.  Google op; “Duurzaamheid Hervormd EdeDownload
Diaconale Nieuwsflits Hervormde gemeente Ede (PKN) - oktober 2018
Duurzaamheid heeft niet als eerste te maken met grote kosten of ingewikkelde theorieën.
Duurzaamheid begint met "de knop van ons denken" omzetten!
Aldus deze diaconale Nieuwsflits.
Diaconale Nieuwsflits Hervormd (PKN) Ede
Adobe Acrobat document 3.7 MB

Over ons

De Werkgroep Duurzaamheid is ingesteld door de Algemene kerkenraad van Hervormde gemeente Ede.   Dit n.a.v.  het hoofdstuk Duurzaamheid opgenomen in Beleidsplan 2016-2020.

 

Wat we doen

Stimuleren aandacht voor "Duurzaamheid" binnen de Hervormde Gemeente Ede.

Contact

Zie contactpagina;  

      (14) CONTACT

 

Wie zijn we

Werkgroepleden:

M. (Marnix)  Balke (voorz.)

     *Ark-gemeente

G. (Gert) v.d. Beek (secr.)

     *Bethelkerkgemeente    

E. (Ephraima) de Kluijver

    *Kleopas-gemeente

W. (Wim) v. Sponsen

    *Nieuwekerk-gemeente

M. (Marcel) Nieuwkerk 

    *Oudekerk-gemeente  

A.M. (Tinus) Hoogendoorn

     *Kleopas-gemeente

VACATURE

      *Sionkerk-gemeente   

_______________________________________________________

A.M. (Arie) v.d. Andel       *contactpers. Alg.kerkenraadpresentatie Werkgroep Duurzaamheid-Hervormd-Ede         (met actuele Balans  "Duurzaamheid-Hervormd-Ede")

Download
Powerpoint - WerkgroepDuurzaamheid (19-0
Adobe Acrobat document 1.7 MB

Opmerkelijk

"We produceren voedsel voor 10 miljard mensen.  We leven op aarde met 7 miljard mensen, waarvan er 1 miljard te weinig te eten hebben." (Wereldbank)

 

"Met betrekking tot Diaconaat bevindt Duurzaamheid zich op gelijkwaardig niveau met de Zorg  voor - en het Omzien naar - de medemens." (Beleidsplan Hervormde gemeente Ede)

 


nieuws


 

Een los-vast netwerk van zo’n dertig geleerden, allen gepensioneerd, bijna allen ingenieur en onmiskenbaar met invloed, strijdt tegen de huidige klimaatkoers. Wat drijft hen? En snijdt hun kritiek hout? Vier beweringen onder de loep.

                                                       Wat is Waar??

 

Download
Senioren tegen klimaatgekte - ND 18-02-2
Adobe Acrobat document 608.1 KB

Download
Draaiboek Opschoondag 2019
“Draaiboek deelname (Landelijke) Opschoondag 2019.”
Maak je wijkgemeente/kerk/groep er enthousiast voor!!
* Het wordt zeer gewaardeerd in de wijk.
* Het is een bindend element in je wijkgemeente (jong en ouder, samenwerkend).
* Gewoon ook erg gezellig! (spreek uit ervaring)
* Je kan er zelfs de plaatselijke en/of landelijke pers mee halen 😉
Opschoondag 2019 (Draaiboek 2019).pdf
Adobe Acrobat document 788.2 KB

 128 zonnepanelen op gebouw Rehoboth van Hervormde Kerk Ede (PKN)

Begin juni 2018 werden 128 zonnepanelen geplaatst op gebouw Rehoboth, het kantoor en zalencentrum van de Hervormde kerk in Ede-centrum. Hiermee kan dit gebouw geheel in eigen elektriciteitsbehoeften voorzien. De panelen werden geplaatst door Nieuwkerk Consultancy. Voorts worden plannen gemaakt om ook andere kerkgebouwen en pastorieën, voor zover mogelijk, te voorzien van zonnepanelen.

* De stroomopbrengst kan actueel worden gevolgd via de volgende link:

Download
128 zonnepanelen op gebouw Rehoboth van
Adobe Acrobat document 548.8 KB

"GROENE" INITIATIEVEN PER WIJKGEMEENTE


Download
"Groene initiatieven per wijkgemeente - Hervormde gemeente Ede (PKN)
“GROENE” initiatieven wijkgemeenten Herv
Adobe Acrobat document 988.2 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 

"Groene initiatieven in de afzonderlijke 6 wijkgemeenten - Hervormde gemeente Ede (PKN),

* Opschoonactie wijk, * Kledingactie, * Actie "Naar de kerk op de Fiets", * " Wandelingen in de wijk", * "Groene"infoavonden", ect. etc.


nieuws


Download
Naar de kerk, beter op de fiets, dan vervuil je niets!
Naar de kerk? Beter op de fiets!
Gelukkig gaan in Ede nog veel mensen naar de kerk. Dat is ook te zien aan de vele auto’s die tijdens de kerkdiensten rond onze kerkgebouwen staan geparkeerd.
Omwonenden zijn er niet blij mee.
Als het even mogelijk is dan is lopen of fietsen naar de kerk; Gezonder, we sparen het Milieu en geven ook daarmee een Getuigenis af.
Naar de kerk op de fiets (site).pdf
Adobe Acrobat document 303.2 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
KEER TERUG NAAR DE EENVOUD! "Snijden in de Nachtwacht!"
Messentrekkers bij de Nachtwacht …..
Een paar prangende vragen aan geloofsgenoten [Koos Noppen, o.a. hoofd communicatie IZB]
Wekelijks bezoek ik kerkdiensten die beginnen met het votum: ‘Onze hulp is in de naam van de Heer, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en niet laat varen het werk van zijn handen.’ Steeds vaker beleef ik die liturgische formulering niet als de beoogde bemoedigende proclamatie (Jonker, 143-144), maar als een woord dat ons diep-schuldig doet staan. Want als God zo hartstochtelijk trouw blijft aan zijn schepping, onderdeel van ‘het werk van zijn handen’, waarom laten wij het op ditzelfde punt dan zo vaak, zo massaal en zo schromelijk afweten?
Brochure - Keer terug naar de eenvoud.pd
Adobe Acrobat document 780.6 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Verslag Schoonmaakactie Rietkampen Ede (2018)
Ook dit jaar was de Schoonmaakactie in de wijk Rietkampen, uitgevoerd door leden van de Kleopasgemeente, weer een succes.
Meerdere organisaties deden op deze dag ook in Ede mee.
Totaal werd op deze landelijke ``Opruimdag`` in Ede, door 270 mensen, 60 m3 afval verzameld.
Verslag Schoonmaakactie 2018.pdf
Adobe Acrobat document 402.3 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Korte impressie "GemeenteOnderwegAvond" Oude-Kerkgemeente.
Gemeente Onderweg avond Oude Kerk Ede.pd
Adobe Acrobat document 438.2 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Download
Checklist Duurzaamheid (Micha)
Checklist Duurzaamheid (Micha)).pdf
Adobe Acrobat document 2.5 MB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 

 


nieuws

 “Verslag van Groenekerkendag Ede” 

Spreker Anastasia Kellerman;                                                                                Duurzaamheid draait meer om liefde dan om milieu.                                                                  De schepping is het grootste liefdescadeau van God.”

In de wandelgangen oriënteerde Arie van den Andel zich.                 

De scriba van de algemene kerkenraad van de hervormde gemeente Ede en voorzitter van de werkgroep duurzaamheid, deelde mee dat het gesprek in zijn kerkelijke gemeente op gang komt.

"Mogelijk wordt Ede binnenkort de plaats met het grootste aantal groene kerken.”  

                                            (Zie onder (2.) - Duurzaamheid - Principieel > K.)


NIEUWS


Nieuwsbrief "GroeneKerken"

Download
De Groene Kerken 2018
DE GROENE KERKEN (2018).pdf
Adobe Acrobat document 718.6 KB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf)