Uitgangspunten - Werkgroep Duurzaamheid


Download
A. Hoofdstuk DUURZAAMHEID - Beleidsplan Hervormde Gemeente Ede (2016-2020)
Beleidsplan - Hfdst. Duurzaamheid.pdf
Adobe Acrobat document 357.6 KB

Hoofdstuk Duurzaamheid


13. Duurzaam geloof, geloof in duurzaamheid
De kerkorde vraagt in Ordinantie 8.3.1 aandacht voor duurzaamheid. Deze bepaling staat in
het hoofdstuk Diaconaat. Daarmee bevindt het zich op gelijkwaardig niveau met de zorg
voor en het omzien naar de medemens.
Energie
Aangezien onze huidige energiebronnen langzaam op raken of erg vervuilend zijn, willen we
de overstap maken naar duurzame energie. Een investeringsprogramma hiervoor is
verantwoord, temeer, omdat dergelijke investeringen terugverdiend worden.
Hierbij is te denken aan het treffen van voorzieningen in kerkelijke gebouwen ter
vermindering van het energiegebruik. Dergelijke initiatieven kunnen ook als voorbeeld
fungeren voor gemeenteleden.
Leefomgeving
De leefomgeving is gebaat bij vermindering en hergebruik van afval. Iedereen kan mee
doen aan afvalvermindering en afvalscheiding, niet alleen als kerkelijke organisatie, maar
ook als gemeentelid. Ditzelfde geldt voor de zorg voor het behoud van de natuur en
dierenwelzijn. Bij afvalvermindering moeten we ook denken aan vermindering van
voedselverspilling. Bewustwording bij de keuze van voedselgebruik is bovendien van belang
voor de gezondheid en het welzijn van de mens.
Daarnaast zal deze thematiek ook nadrukkelijker dan voorheen aan de orde worden gesteld
in verkondiging, vorming en toerusting.
Beleidsvoornemens

1. We omarmen duurzaamheid als belangrijk voor beleid en handelen.
2. Met de visie op duurzaamheid spreken we ook de gemeenteleden aan.
3. We doen een beroep op de gemeenteleden het milieu te beschermen, de belangen van
    de natuur en het dierenwelzijn te behartigen en verspilling van grondstoffen en voedsel
    tegen te gaan en sociale gerechtigheid te bevorderen.
4. We ontwikkelen een projectplan:
   a. tot vermindering van energieverbruik en waar mogelijk overstap naar duurzame
   energie voor pastorieën en kerkelijke gebouwen;
   b. om te voldoen aan uitgangspunten van duurzaamheid bij investeringen en bij inkoop
   van producten.


Download
B. Beleidsplan Hervormd Gemeente Ede (2016-2020)
Beleidsplan Hervormd Ede (PKN) - 2016-20
Adobe Acrobat document 1.2 MB

Voor meer informatie; downloaden, opslaan en openen (pdf) 


Agenda's / Verslagen - werkgroep duurzaamheid


Download
A.23 Agenda verg 17-06-2019.pdf
Adobe Acrobat document 308.5 KB
Download
A.22 Verslag verg 20-05-2019.pdf
Adobe Acrobat document 40.1 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.21 Agenda verg 11-03-2019.pdf
Adobe Acrobat document 215.6 KB
Download
A.21 Verslag verg 11-03-2019.pdf
Adobe Acrobat document 139.7 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.20 Agenda verg 21-01-20189.pdf
Adobe Acrobat document 349.4 KB
Download
A.20 Verslag verg 21-01-2019.pdf
Adobe Acrobat document 22.1 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.19 Agenda verg 10-12-2018.pdf
Adobe Acrobat document 163.4 KB
Download
A.19 Verslag verg 10-12-2018.pdf
Adobe Acrobat document 229.8 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.18 Agenda verg 05-11-2018.pdf
Adobe Acrobat document 166.3 KB
Download
A.18 Verslag verg 05-11-2018.pdf
Adobe Acrobat document 249.5 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.17 Agenda verg 01-10-2018.pdf
Adobe Acrobat document 216.5 KB
Download
A.17 Verslag verg 01-10-2018.pdf
Adobe Acrobat document 220.9 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.16 Agenda verg 04-6-2018.pdf
Adobe Acrobat document 121.6 KB
Download
A.16 Verslag verg 01-6-2018.pdf
Adobe Acrobat document 125.6 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.15 Agenda verg 16-4-2018.pdf
Adobe Acrobat document 122.1 KB
Download
A.15 Verslag verg 16-4-2018.pdf
Adobe Acrobat document 126.0 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.14 Agenda verg 19-3-2018.pdf
Adobe Acrobat document 123.5 KB
Download
A.14 Verslag verg 19-03-2018.pdf
Adobe Acrobat document 128.6 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.13 Agenda verg 19-2-2018.pdf
Adobe Acrobat document 120.4 KB
Download
A.13 Verslag verg 19-02-2017.pdf
Adobe Acrobat document 127.3 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.12 Agenda verg 15-01-2017.pdf
Adobe Acrobat document 114.0 KB
Download
A.12 Verslag verg 15-01-2017.pdf
Adobe Acrobat document 122.8 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.11 Agenda verg 07-12-2017.pdf
Adobe Acrobat document 212.0 KB
Download
A.11 Verslag verg 07-12-2017.pdf
Adobe Acrobat document 222.8 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.10 Agenda verg 30-10-2017.pdf
Adobe Acrobat document 322.0 KB
Download
A.10 Verslag verg 30-10-2017.pdf
Adobe Acrobat document 262.7 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.09 Verslag verg 21-09-2017.pdf
Adobe Acrobat document 254.1 KB
Download
A.09 Agenda verg 21-9-2017.pdf
Adobe Acrobat document 203.4 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.08 Verslag verg 03-07-2017.pdf
Adobe Acrobat document 265.3 KB
Download
A.08 Agenda verg 03-07-2017.pdf
Adobe Acrobat document 200.7 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

 

Download
A.07 Verslag verg 15-05-2017.pdf
Adobe Acrobat document 257.1 KB
Download
A.07 Agenda verg 15-05-2017.pdf
Adobe Acrobat document 204.7 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.06 Verslag verg 20-03-2017.pdf
Adobe Acrobat document 383.2 KB
Download
A.06 Agenda verg 20-3-2017.pdf
Adobe Acrobat document 117.7 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.05 Verslag verg 20-02-2017.pdf
Adobe Acrobat document 216.3 KB
Download
A.05 Agenda verg 20-2-2017.pdf
Adobe Acrobat document 358.7 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

 

Download
A.04 Verslag verg 09-01-2017.pdf
Adobe Acrobat document 345.5 KB
Download
A.04 Agenda verg 09-01-2017.pdf
Adobe Acrobat document 118.1 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.03 Verslag verg 10-11-2016.pdf
Adobe Acrobat document 125.0 KB
Download
A.03 Agenda verg 10-11-2016.pdf
Adobe Acrobat document 112.6 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

 

Download
A.02 Verslag verg 06-10-2016.pdf
Adobe Acrobat document 211.3 KB
Download
A.02 Agenda verg 06-10-2016.pdf
Adobe Acrobat document 110.4 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)

Download
A.01 Verslag verg 08-09-2016.pdf
Adobe Acrobat document 119.3 KB
Download
A.01 Agenda verg 08-09-2016.pdf
Adobe Acrobat document 109.1 KB

Voor meer informatie, download en open de bijlage (pdf)